Wie zijn wij?

Van de Meeberg Meijer & Bergman BV is een onafhankelijk toegewijd multi Personal Family & Business Office.


Wij servicen, in tegenstelling tot andere offices, niet alleen de individuele relatie met eventueel zijn of haar familie, maar ook de gelieerde onderneming(en). En dit op een zeer persoonlijke, pro actieve en discrete manier.


Wij bieden een compleet en excellent pakket aan van financiële, fiscale, bancaire, juridische en administratieve diensten met als doelstelling uw vermogen en inkomen optimaal en adequaat te structureren en in stand te houden, dan wel te vergroten. Uw persoonlijke doelstellingen zijn leading voor ons in het gehele advies en begeleidingsproces.


Wij fungeren niet, zoals diverse collegae kantoren, alleen als regisseur c.q. coördinator voor uw vermogensactiviteiten richting bijvoorbeeld uw vermogensbeheerder(s), accountant, notaris, bank(en), verzekeraar(s), makelaar(s) etc., maar wij leveren op de meeste vakgebieden vanuit onze eigen organisatie de kennis en kunde om uw vraagstukken op te lossen. Voor die vakgebieden die wij niet ‘in huis’ hebben, kunnen wij u begeleiden binnen ons professionele netwerk. U vindt bij ons alles onder 1 dak.


Uiteindelijk bepaalt u hoe wij u en/of uw familie en/of onderneming precies gaan ondersteunen en natuurlijk neemt u zelf de uiteindelijke beslissingen omtrent uw vermogen.


Bent u geïnteresseerd geraakt in onze dienstverlening? Dan investeren wij graag in u middels een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Team van de Meeberg Meijer & Bergman

Het proces

Hoe ziet ons proces eruit en welke gebieden bestrijken onze dienstverlening?

1. Vaststelling (persoonlijke) doelstellingen en einddoelen

Het start allemaal met een (vrijblijvende) persoonlijke kennismaking. Kiest u voor ons kantoor, dan worden de afspraken die wij maken met u uiteraard schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst. Daarna begint de inventarisatie fase; wij moeten inzicht verkrijgen in de juridische, financiële en fiscale structuur van u privé en van uw (eventuele) onderneming(en). Tevens wordt er veel aandacht besteedt aan de uitgangspunten en uw persoonlijke wensen en doelstellingen.

2. Ontwikkeling van passende (innovatieve) oplossingen

Na het vaststellen van uw persoonlijke doelstellingen en het geformuleerd hebben van de einddoelen gaan wij uw gegevens analyseren en wij gaan aan de slag met het ontwikkelen van passende maatwerk oplossingen. Deze oplossingen worden met u besproken en uitgebreid toegelicht. Op basis hiervan kunt u een beslissing nemen welke oplossing u ‘past’.

3. Implementeren van de strategieën

Na fase 2 als hiervoor omschreven gaan wij over tot het implementeren van de door u gekozen strategie. Dit betekent dat wij in deze fase veelvuldig contacten zullen onderhouden met partijen alwaar u bijvoorbeeld uw zaken geregeld heeft. Zo bewaken wij o.a. de trajecten richting banken en vermogensbeheerders alwaar wij de door u gewenste mutaties gaan aanbrengen, en stemmen wij de administratieve handelingen af.

4. Monitoren en updaten

Als de totale ‘huishouding’ op orde is, dan is het zaak deze doorlopend te monitoren aan de ontwikkelingen in de financiële markten en aan te passen op uw persoonlijke doelstellingen. Dit betekent dat wij elk kwartaal contact met elkaar hebben hoe de zaken ‘lopen’ en wij zullen van onze zijde pro actief verbeteringen en/of aanvullingen voorstellen. In de fase zullen wij ook uw eventuele specifieke wensen meenemen in de dagelijkse praktijk.

Onze vakgebieden

Om u inzicht te geven in de werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren en de vakgebieden waarbij wij u kunnen begeleiden treft u onderstaand een uitwerking aan van de 8 hoofdgroepen waar wij intern mee werken. Het is geen limitatieve opsomming. Heeft u een vraagstuk over een onderwerp dat hier niet genoemd is, schroomt u dan niet om ons toch te benaderen. Door de zeer brede ervaring van onze trusted advisors kunnen wij u eigenlijk altijd van dienst zijn.

Financiële (Life) en Fiscale Planning

Doelstelling is om een totaalbeeld vast te stellen van de persoonlijke of een gezamenlijke...

Vermogensplanning / Estate planning

De belangrijkste doelstelling in deze hoofdgroep is om het vermogen te managen naar..

Vermogensmanagement

Doelstelling is om het vermogen optimaal in te delen en een ‘goed’ rendement te..

Boekhouding en Accountancy

Doelstelling is om u te ondersteunen met een optimale accountancy. In de praktijk..

Zakelijke Dienstverlening

Een van de kenmerken van ons kantoor is dat wij u niet alleen in privé of met uw..

Vermogensbescherming

Het creëren en behouden van uw vermogen is al een uitdaging op zichzelf. Maar als..

Juridische Dienstverlening

De begeleiding op juridisch vlak is erg belangrijk. Regelmatig constateren wij..

Liefdadigheid

Wat ons betreft is het van belang dat de organisatie waaraan u doneert een..

Hoe worden wij beloond?

Ons kantoor gaat met u een overeenkomst aan. En wij reiken uiteraard onze Adviesvoorwaarden aan u uit.

Onze beloning bestaat uit een met u overeengekomen uurtarief (vooraf indicatie opgave van het aantal uren) dan wel een vast bedrag voor een opdracht (fixed fee) dan wel een percentage van uw meetbare vermogen (assets under management).

Na het afronden van de primaire opdracht werken wij doorgaans met service abonnementen. Deze worden op jaarbasis afgesloten. U weet dan exact wat de totale begeleiding u op jaarbasis zal kosten. Uiteraard wordt het abonnement uitgebreid omschreven en weet u exact wat u kunt verwachten van ons. Op een abonnement is uiteraard altijd nog aanvullende dienstverlening mogelijk.

Wij worden dus nooit beloond door banken, vermogensbeheerders, verzekeraars etc..

Daarnaast hebben wij diverse arrangementen met notaris en advocatenkantoren voor onze vaste relaties.

Contactgegevens

Heeft deze website uw interesse gewekt, dan nodigen wij u uit om een vrijblijvend gesprek aan te gaan.

Bezoekt u ons kantoor? U kunt dan parkeren op de Menning (9401 AK)


Noordersingel 1, 9401 JV Assen
info@vdm-m.nl
+31 625153046

Contact opnemen

Neem deze tekst over: